25 jul. 2010

Ols Hipócrits

Le nou vespertily dele Pais Valençán

Constabilment veo en fórums d'internet messages e alegaments de certáns apatascus valenciáns que quand ge tracta de paular de l'independença dele "sui idiom" á faç dele catalán defensant ela teoria qu'ela sue leunga provén de l'antic muçárbe (jajaja), eu nu heo pas né ideja dál leunga muçárbe, nu sop né cum sona né cum s'ascrib, pró me seo cordoiat de cercar qualcós sús aquesta leunga et esguarda per hu seo trovat á ela wikipedia un text en muçárbe, ol heo capcionat e ol poso acu:


Depus de veir aquest, eu me demando, est aquest l'idiom que paulan ols valenciáns?, eu diríe que pas, e plus depus de veir le canal 9 (nou) et escultar paular aols propries valenciáns diríe qu'ol que paulan nu ge semelha aigár aol acu ascrit.
Qu'ols fasçiets "blavers" valenciáns (fasquidament espainholists) osgan aols cataláns e nu volen audir d'ols "otri" que paulan catalán uo una varietat dele catalán alá elis (total, l'esport d'ols tots fasçiets espainholists est osgar tot esquélh c'aia de veir cêu Catalunha e ols cataláns) pró que's fen "palhas mentals" en dint que'l valencián nu há ren de veir côl catalán e seguda dele muçárbe simplicement ést de babecs, estults desipients de mult curts esguards, par finir cêu aquesta enojada plecada, poso dúas capcions pressas de l'web de facenda, ela prima ést ela version en catalán et ela secunda ela version en "valencián-muçarbe ;)" hu podréts veir elas "grants difrenças" que i-há entr'un idiom e l'altre:
Version catalana combrá de facenda:
Capcion renda-2009
Version valenciana-muçarbe:
Capcion renda-2009
Cum ge pot veir elas "difrenças" entre'l catalán e l'idiom "muçárbe" son inormes, ela pejor de totas, ela plus grieve buste, ols cataláns dín "servei" pora refrir se a servíç e ols "muçárbes" dele mediterránei dín "servici"; alón, que sequan ansí de girpols côl sui sonh d'aver una leunga propria independent dele catalán; eu diré esquelh que reialment paulan aquests valenciáns blavers de merda:
Un catalán teblement volturat côl castelhán, montas, paulan una merda de catalán qu'ést ela vergonha d'ols Pais Cataláns, uo n'endonant ela volta á l'omelét, paulan una merda de castelhán que fa qu'ela resta d'ols espainhols ols intelija malament, aquests blavers que son capabils de canmiar l'ortografía original dál varietat valenciana dele catalán per grafía castelhana (per enxemple, en guar posar Alemanya que seríe ol corêc, posan Alemaña, uo canmian ela v de visca e posan bixca), son conseqüit eliminar le catalán dál cibtát d'Alucant e ol son n'acabtant cêu Valença, esquelh que devríen far ols pancatalanists ést endonar-lis placement e nu inclujir pas al Pais Valencià deintre d'ols Pais Cataláns e comendar-ols á ela merda cêu Espainha qu'ést hu reialment son felices aquests sacs de merda, roncâ d'analfabets!!.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Aó vissitator, cuisque é quand serves le devut respect, le tui comment acuen ést ben resçebut é sedrá pervulgat. Á maor abondament fac primier un revissament. Merce!!